Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší pre nepočujúcich


júl 2021


Bratislava: Františkánsky kostol - Kaplnka sv. Rozálie - v nedeľu 4., 18. a 25. júla 2021 o 16:00 hod.

Pozývame na sv. omšu aj v pondelok 4. júla 2021 o 16:00 h.