Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší pre nepočujúcichVzhľadom na nové uznesenie vlády SR č. 695/2021, ktorým sa vyhlasuje núdzový stav (lockdown)
od 25. novembra 2021 do 9. decembra 2021
verejné sv. omše NEBUDÚ.

S kňazom sa môžete stretnúť individuálne, kňazovi napíšte SMS.