Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Kalendár sv. omší pre nepočujúcich


apríl, máj 2021


Banská Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského - 25. 4. a 30. 5. 2021 o 14:00 hod.

Žilina: Farský kostol Sv. Trojice – 1. 5. 2021 o 15:00 hod. (každú prvú sobotu v mesiaci)

Trnava: Kostol Najsvätejšej Trojice - 9. 5. 2021 o 15:00 hod.

Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského - Effeta - 9. 5. 2021 o 16:00 hod.

Trenčín: Kostol NotreDame - 16. 5. 2021 o 16:00 hod.

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – 20. 4. 2021, 4. a 18. 5. o 15:00 hod. (každý druhý utorok v mesiaci)

Bratislava: Františkánsky kostol - Kaplnka sv. Rozálie - každú nedeľu o 16:30 hod.