Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Wolfganga Römera - Sila mojej viery

files/upload/thumbs/1368900148_200_63_sila_viery.jpg

Ponúkame vám knihu p. Wolfganga Römera - "Sila mojej viery".

Autor tejto knihy chce sprostredkovať ťažko zrozumiteľný obsah náboženstva ľuďom, ktorým na základe ich postihnutia prekážajú v pochopení ich rečové bariéry.
Táto kniha je preto určená pre nepočujúcich a veľmi zle počujúcich ľudí, ktorí majú problémy rozumieť zložité teologické výrazy.

Ježiš povedal: "Kto verí má večný život." Viera je veľmi dôležitá pre večný život.
Kniha vám chce pomôcť, aby ste mohli lepšie veriť a lepšie rozumieť katolíckej viere.Zakúpiť si ju môžete v KCNS v Banskej Bystrici alebo Bratislave.

Cena:  4 €.